Open Call for Love Stories Launched / Sejħa miftuħa għall-istejjer ta’ mħabba

Open Call for Love Stories Launched / Sejħa miftuħa għall-istejjer ta’ mħabba
27th May 2020 cyber

An open call for story submissions revolving around the theme of love has been issued by the Valletta Cultural Agency (VCA) and the Malta Philharmonic Orchestra (MPO). These stories will be reinterpreted into a series of short videos which celebrate love in all its forms.

The open call seeks to collect personal stories about love from elderly couples, couples who are apart due to the ongoing COVID-19 pandemic, and individuals who have lost their partner, but is open to anyone wishing to participate. The stories collected will serve as inspiration for the short videos.

Interested parties, may submittheir stories via video recordings, images or also in text form by filling out the following Google Form https://forms.gle/Tr5iHTfpSHgFDWai8 or by sending an e-mail to ippartecipa@vca.gov.mt. Deadline for story submissions is Sunday 24th May 2020.

Submissions may be anonymous, and all correspondence will be treated as confidential.
Stories that are not chosen will not be used for any other project.

Designed and curated by Alex Vella Gregory, ‘F’Dirgħajk (In Your Arms)’ is a crowdsourcing platform around Romantic Summer, an MPO and (VCA) Valletta Cultural Agency collaboration, that shall culminate in a concert premiered online on 13th June 2020, featuring mezzo-soprano Marvic Monreal.

More information can be found on vca.gov.mt in the Calls section.

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta ppubblikaw sejħa miftuħa għal stejjer marbuta mat-tema tal-imħabba. Dawn l-istejjer se jiġu interpretati f’serje ta’ filmati qosra li jiċċelebraw l-imħabba fil-forom kollha tagħha.

Is-sejħa miftuħa tfittex li tiġbor stejjer personali dwar l-imħabba minn koppji anzjani, koppji li bħalissa jinsabu ’l bogħod minn xulxin minħabba l-pandemija tal-COVID-19, u individwi li tilfu lill-maħbubin tagħhom, fost oħrajn, iżda hija miftuħa għal kull min jixtieq jipparteċipa. L-istejjer miġbura se jservu ta’ ispirazzjoni għall-filmati qosra li se jsiru.

Dawk interessati li jipparteċipaw, jistgħu jagħmlu dan billi jibagħtu l-istorja tagħhom permezz ta’ vidjow, stampi jew anke f’forma ta’ test, billi jimlew il-Formola ta’ Google https://forms.gle/Tr5iHTfpSHgFDWai8 jew billi jibagħtu e-mail fuq ippartecipa@vca.gov.mt. Id-data tal-għeluq għas-sottomissjonijiet tal-istejjer hija l-Ħadd 24 ta’ Mejju 2020.

Is-sottomissjonijiet jistgħu jkunu anonimi, u l-korrispondenza kollha tiġi se tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali. L-istejjer li ma jiġux magħżula mhumiex se jintużaw għal xi proġett ieħor.

Iddisinjata u kkummissjonata minn Alex Vella Gregory, ‘F’Dirgħajk (In Your Arms)’ hija pjattaforma għall-parteċipazzjoni pubblika marbuta mal-proġett Romantic Summer, kollaborazzjoni bejn l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta u l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, li se tintemm f’kunċert onlajn fit-13 ta’ Ġunju 2020, bil-parteċipazzjoni ta’ Marvic Monreal bħala mezzo-sopran.

Iktar informazzjoni tinstab fuq vca.gov.mt fit-taqsima ‘Calls’.